Fjärde Internationalen 1976-1981

De nummer av Tidskriften Fjärde Internationalen som gavs ut under den tid Socialistiska Partiet hette Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF). Denna period återfinns Ulf Eriksson, Jan Bohlin, Martin Fahlgren, Björn Larsson, Christina Schmidt och troligtvis Bo Bergman och Gert-Inge Johnsson i redaktionen under kortare eller längre tid.

1 / 1976 Portugal
Redaktionell kommentar
Inledning om Portugal
Julieta Gomes, Arbetarklassens självorganisering i Portugal
Lars Fredriksson, Portugal, socialdemokratin och den svenska revolutionen
Nina Källberg (Ingrid Hedström) och Göte Kildén, Allt är förlorat – utom äran? – Ett svar till Förbundet Kommunist om Portugal
Benny Åsman, Den svenska ekonomiska utvecklingen – slutet på en undantagssituation
Ettore Salvini, Krisen i Sovjetunionens jordbruk
Sten Andersson, hemmet och det hemliga
Island, om vänstern på ön

2 / 1976 Miljö
Antagen miljömotion på RMF:s femte kongress
Leif Dahlgren, inledande kommentar om boken ”Tillväxtens gränser”
Diskussion mellan Sicco Mansholt och Michel Bosquet om boken ”Tillväxtens gränser”
Björn Eriksson, Miljövården och den revolutionära strategin
Litteraturlista, miljölitteratur
Dagmar Sjökvist, Aktionsforskning, exemplet Surte
Ernest Mandel, Om självstyret, tal på LCR:s arbetarkonferens 1974
Milliband, Bettelheim och erfarenheterna från Sovjet
Recensioner:
Theodoros Antoniadis och Carola Bohm, Kostis Papakongos bok ”Kapetan Aris”
Bo Bergman, Marit Paulsens böcker – ett ekologiskt medvetande på villovägar
Gunilla Tengvall, Hans Lagerbergs bok ”För att vi ska leva”

3-4 / 1976 Valet och arbetarpartierna
Det politiska läget inför 1976:års val, resolution från KAF:s politiska byrå
Bo Bergman, Staten och parlamentet
Tom Gustafsson, SAP inför valet
VPK inför valet och kvalet, inledning
Tom Gustafsson, VPK efter valet 1973
Björn Hallberg, 1917 – 1975 Vad har VPK uppnått?
Göte Kildén, Så vaktar VPK:s partistyrelse ”köttgrytorna”
Tom Gustafsson, Om Tjeckoslovakien och VPK, från Mullvaden 5/1971 om Tjeckoslovakien
Tom Gustafsson och Göte Kildén, Fågel eller fisk, VPK:s fackliga politik
Tom Gustafsson, VPK tror att man kan slå borgarna med valsedlar
SAP och löntagarfonderna, inledning
Tom Hansson och Per Reichard, Arbetarklassen, reformismen och enhetstaktiken
Bo Bergman, Konsten som kamp och läromedel
Ernest Mandel, Introduktion till boken ”Spanien: Revolution och kontrarevolution”

5 / 1976 Avtalsrörelsen, Sovjet, Soldatfacken
Vårt val i avtalsrörelsen, resolution från KAF:s politiska byrå
Ken Lewis, Om programmet
Klas Eklund, Professorn och metafysiken – om Sovjet
Teser om soldaternas organisering, från KAF:s politiska byrå
Göte Kildén och Gert-Inge Johnsson, SAP och löntagarfonderna
Om böcker:
L.C.H., Paul Nizan – en introduktion
B.P. och P.R., Paragraf 88a – om det politisk förtrycket i Västtyskland

6 / 1976 Chile
Arbetarfront mot borgaroffensiven, resolution från KAF:s centralkommitté
Enhet mot borgarna offensiv, minoritetsförslag i KAF:s CK.
Lars Palmgren, Chile – vilket motstånd?
Henrik Janbell, LCC – Liga Communista de Chile
Pablo Rojas, Med Castro som ledstjärna – de castristiska organisationernas utveckling och sönderfall
Taras Kentrschynskyj, Chilékommittén – 3 år av aktiv solidaritet

1 / 1977 Södra Europa
Inledning av redaktionen, Södra Europa i Brännpunkten
Portugal – horisonten är röd
Frankrike – revolutionärt program i de franska kommunalvalen (gemensamt för LCR, LO och OCT)
Paola Flores d’Arcais och Franco Moretti, Italien – den italienska krisens motsägelser
Spanien – Arbetarkommissionerna framtid, debatt och intervjuer med Julian Ariza, Miguel Ibarrola, José Maria Galante och José Almagra.
Göte Kildén och Gert-Inge Johnsson, LO-byråkratins löntagarfonder ett dödligt hot mot fackföreningsrörelsen
Arne Jarrick och Per Reichard, Kollektivkapitalism eller barbari

2 / 1977 Revolutionen, vardagen, organisationen
Bo Bergman, Ledare, ledda och förledda – om splittringen av VPK
Lars Christer Hydén, Revolutionären och vardagslivet
Stig Larsson och Jerker Söderlind, Ideologi och offentlighet
Recension av Ulf Lundells ”Jack”
Anders Arvidsson, Vad har din ångest med politik att göra
Hans Binsell, Arbetsglädjen
Tom Gustafsson och Gert-Inge Johnsson – Om Kenth-Åke Andersson och hans pionjärarbete kring den svenska socialdemokratin

3 / 1977 Eurokommunism, Kvinnorörelse, Socialdemokrati
Ernest Mandel, Eurokommunism
Ingrid Hedström, Kvinnorörelsen i Europa
Roger Corner och Dave Kendall, Vart går Storbritannien?
Håkan Blomqvist och Kjell Östberg, Socialdemokratins internationella rötter

4-5 / 1977 Så möter vi borgaroffensiven, så bygger vi förbundet
Så möter vi borgaroffensiven, så bygger vi förbundet, inledning
Så möter vi borgaroffensiven, så bygger vi förbundet, resolution från KAF:s sjätte kongress

1 / 1978 Palestina, Partiet, Socialdemokratin
David Frankel, Palestina – vilken väg till seger
Kraftmätningen i de amerikanska kolfälten
Inledning till Avantgardepartiet och världsrevolutionen
James P. Cannon, Avantgardepartiet och världsrevolutionen
Andra Internationalen och den tidiga kvinnorörelsen, inledning från seminarium ordnat av IMG (FI:s engelska sektion)
Håkan Blomquist och Kjell Östberg, Den tidiga socialdemokratin – fackföreningsrörelsens uppkomst

1 / 1979 Tekokrisen, Europa, Iran
Inge Hinnemo, Tekokrisen – vad den är och hur den kan bekämpas
För Europas socialistiska förenta stater, FI:s plattform inför EG-valen (nuvarande EU)
Ernest Mandel, Fjärde Internationalen 40 år
John Ross, Krisen för yttersta vänstern i Europa
David Frankel, Kampen för en konstituerande församling i Iran
Eurokommunismen – ett nytt stadium i stalinismens kris, resolution från FI:s sekretariat
Göte Kildén och Gert-Inge Johnsson, Den europeiska revolutionen är nödvändig – och möjlig!

2 / 1979 Arbetarrörelsen inför 80-talet
Tom Gustafsson, Arbetarrörelsen inför 80-talet
Winifried Wolf, Den kommande ekonomiska recessionen
Catharina Tirsén, SKP: Fred idag – imorgon…?
Ricky Harryson, Lucio Colletti och marxismen
Brutus Östling, Arbetets galenskap

3 / 1979 Nicaragua
Charles-André Udry, Nicaragua – en revolution på marsch
Stephanie Coontz, Vilken roll spelade mannen i förhistorisk tid?
George Saunders, Varför socialister är mot varje bojkott av Sovjetunionen
Tamara Deutscher, Debatten i Labour Focus

4 / 1979 Tyska revolutionen
Gert-Inge Johnsson, Tyskland – lärdomar från en revolution
Evelyn Reed, Kvinnan, modersklanen och arbetet
Uttalande från FI:s världskongress om bolsjevikfraktionen

1 / 1980 Alliansfria rörelsen
Lars Davidsson, Oljan – ekonomi, politik & kris
Ernest Mandel, Den alliansfria rörelsen
Leo Trotskij, Så började revolutionen 1905
Hillel Ticktin, Rudolf Bahro: en socialist utan arbetarklass

2 / 1980 Strejken och enhetsfronten – vapen i klasskampen
Tom Gustafsson, Den ekonomiska utvecklingen på 80-talet
Jack Barnes, Vändningen mot industrin och FI:s uppgifter
Om strejker, inledning
V.I. Lenin, Om strejker
Georges Lefranc, Kan man förutse strejker?
Enhetsfrontstaktiken, inledning
Leo Trotskij, Om enhetsfronten
James P. Cannon, Stalinisterna och enhetsfronten
Michael Löwy, Marxismen och den nationella frågan

3 / 1980 Klass, Parti, Ledarskap
John Molyleux, Karl Marx: Klass och parti
Norman Geras, Lenin, Trotskij och partiet
Ernest Mandel, Rosa Luxemburg och den tyska socialdemokratin
Leo Trotskij, Klassen, Partiet och Ledarskapet
Jan Bohlin, Roman Rosdolsky – liv och verk
Roman Rosdolsky, Arbetarna och fäderneslandet
Pierre Frank, recension av Jean Ellensteins ”Stalinfenomenets historia”
Bo Almunger, Utan en revolutionär teori inte heller någon revolutionär praktik

4 / 1980 Polen, Fredsfrågan
P. Green, Tredje ronden i Polen
Katarina Katz, Bröd och rosor – till kritiken av den svenska kvinnorörelsen
Roman Rosdolsky, Det imperialistiska kriget och fredsfrågan , del 1
Tom Gustafsson, Spara lite krut tills det verkligen behövs, – svar till Bo Almunger

1 / 1981 Världskrigen, Eurokommunismen
Kommentar från redaktionen
Roman Rosdolsky, Det imperialistiska kriget och fredsfrågan , del 2
Milton Alvin, Kan Stalins pakt med Hitler försvaras?
Martin Fahlgren, Rättvisa åt Andreu Nin
Andreu Nin, Den nationella frågan och den revolutionära rörelsen
Henri Weber, Eurokommunism, socialism och demokrati
Geoff Roberts, Trotskism och revolution
Robin Blackburn, Vad är den demokratiska vägen till socialism?

2 / 1981 Folkfrontspolitiken, Vänstern och Kina
Kommentar från redaktionen
Patrik Camillier, Folkfronterna på 30-talet
Vänstern och Kina – inledning
Stig Eriksson och Martin Fahlgren, Vänstern och Kina
Martin Fahlgren, SKP i kris
Martin Fahlgren, Kritik av fyra recensioner av F. Claudins ”Krisen inom den kommunistiska rörelsen”
Brian Pearce, Marxisterna under andra världskriget
Den allmänna värnplikten – ett ”folkförsvar”, resolution från KAF:s verkställande utskott

3-4 / 1981 Den ekonomiska och ekologiska krisen
Sten Ljunggren, ”Ett norrsken som lyser upp hela Europa” – om den svenska revolutionen och vägen dit
Winfried Wolf, Världsekonomins nedgång och fall – var går gränsen?
C. Lewis, Tredje världen möer nya kanonbåtar
Jacqueline Allio, Den stora ekonomiska oordningen i Polen
Ernest Mandel, Den ekonomiska krisen i Kina
Stig Eriksson, Revolutionär utrikespolitik – fredlig samexistens eller proletär internationalism
Jesper Hoffmeyer, Ekologiska produktivkrafter, del 1
H.H. Ticktin, Recension av boken ”Fallet Lysenko”

5 / 1981 Iran
Mohammad Ja’fa och Azar Tabari, Iran: islam och kampen för socialismen
Michel Rovere, Iran: Regimens offensiv mot massorna
Iran: Stoppa repressionen – fösvara e demokratiska rättigheterna, uttalande från redaktionen för Socialist Challenge
Afghanistan – resolution från FI:s internationella exekutivkommitté
Jan Czajkowski, De militära rustningarna och kärnvapenhotet
Anders Fraurud, KPML(r), revisionismen och idealismen
Martin Fahlgren, Kinas utrikespolitik: Grundläggande drivkrafter och mål
Jesper Hoffmeyer, Ekologiska drivkrafter, del 2

22 tankar kring ”Fjärde Internationalen 1976-1981

 1. Pingback: Om självstyret | Socialistiska Partiets arkiv

 2. Pingback: Eurokommunism | Socialistiska Partiets arkiv

 3. Pingback: Introduktion till boken »Spanien: Revolution och kontrarevolution» | Socialistiska Partiets arkiv

 4. Pingback: Fjärde Internationalen 40 år | Socialistiska Partiets arkiv

 5. Pingback: Den Alliansfria rörelsen | Socialistiska Partiets arkiv

 6. Pingback: Den ekonomiska krisen i Kina | Socialistiska Partiets arkiv

 7. Pingback: Portugal, socialdemokratin och den svenska revolutionen | Socialistiska Partiets arkiv

 8. Pingback: Arbetarklassen, reformismen och enhetstaktiken | Socialistiska Partiets arkiv

 9. Pingback: SAP och löntagarfonderna | Socialistiska Partiets arkiv

 10. Pingback: Kollektivkapitalism eller barbari | Socialistiska Partiets arkiv

 11. Pingback: Chile - vilket motstånd | Socialistiska Partiets arkiv

 12. Pingback: LCC - Liga Comunista de Chile | Socialistiska Partiets arkiv

 13. Pingback: Avantgardepartiet och världsrevolutionen | Socialistiska Partiets arkiv

 14. Pingback: Stalinisterna och enhetsfronten | Socialistiska Partiets arkiv

 15. Pingback: Rättvisa åt Andreu Nin | Socialistiska Partiets arkiv

 16. Pingback: Den nationella frågan och den revolutionära rörelsen | Socialistiska Partiets arkiv

 17. Pingback: Vänstern och Kina | Socialistiska Partiets arkiv

 18. Pingback: Kritik av fyra recensioner av Fernando Claudins »Krisen inom den kommunistiska rörelsen« | Socialistiska Partiets arkiv

 19. Pingback: SKP i kris | Socialistiska Partiets arkiv

 20. Pingback: Pierre Frank om "Stalinfenomenets historia" | Socialistiska Partiets arkiv

 21. Pingback: Om strejker | Socialistiska Partiets arkiv

 22. Pingback: Marxismen och den nationella frågan | Socialistiska Partiets arkiv

Kommentarer är stängda.