Björn Rönnblad

Björn Rönnblad föddes 1954 och dog 2013. Han var miljöaktivist och medlem i Socialistiska Partiet under en stor del av sitt liv. Var en av de som organiserade och ledde Kungstorgsockupationen i Göteborg år 1976. Var aktiv i solidaritetsrörelsen med Nicaragua under 1980-talet och en del av tidskriften Röda Rummets redaktion från 1997 till sin död. Innan dess var han en del av Fjärde Internationalens redaktion från 1994.

Texter av Björn Rönnblad:

Texter om Björn Rönnblad: