Tom Gustafsson

Tom Gustafsson. En av organisationens grundare och tidiga ledare. Dog i förtid år 1987, endast 39 år gammal.

Han engagerade sig som ung i Vietnamrörelsen i Lund, och kom att tillhöra en av de grupper, Bolsjevikgruppen, som 1971 bildade Revolutionära marxisters förbund (RMF), SP:s föregångare.

Efter det ingick Tom i partistyrelsen och var under många år heltidsanställd i partiet. Han var också en av partiets företrädare i ledningen för den socialistiska världsrörelsen Fjärde Internationalen.

Han skrev otaliga artiklar och broschyrer och 1984 kom hans bok ”Igår, idag, i morgon” om socialdemokratins utveckling. Han var en omtyckt föredragshållare och talade då alltid snabbt och ivrigt som en tonåring, men distinkt och med skärpa i analysen.

Artiklar av Tom Gustafsson:

Artiklar om Tom Gustafsson: