Björn Eriksson

Björn Eriksson

Dog 1998 vid 55 års ålder. En ledande miljöaktivist och kärnkraftsmotståndare. Han spelade också en central roll för teoribildningen kring folkrörelser och miljöfrågor inom den organisation som idag heter Socialistisk Politik. I en minnesruna i Dagens Nyheter står det bland annat så här:

Redan i början av 1970-talet studerade och diskuterade han den globala miljöförstöringen och vår överlevnad och när den svenska kärnkraftsstriden kom i gång i Sverige efter miljökonferensen i Stockholm 1972 drogs han ganska snart in i den och blev en av de mest kunniga debattörerna.

Björn Eriksson var ytterligt oroad av den planerade kärnkraftsutbyggnaden i Sverige och propagerade inom Aktion mot kärnkraft och sedan Folkkampanjen mot kärnkraft med väl genomtänkta argument.

[…].

Själv trotskist och medlem i socialistiska partiet försökte han väcka en skeptisk vänster som till en början inte ansåg att miljöproblemen naturligt föll in som förstahandsfrågor på deras dagordning.

[…]

På senare år fortsatte han inom miljöfältet med att utarbeta kriterier för miljömärkningen Svanen, med folkbildningsarbete inom Studiefrämjandet och inom Miljöförbundet, som så småningom slogs ihop med Jordens Vänner.

Han skrev flera vetenskapliga rapporter, bland annat om närproduktion av livsmedel. De sista skrifter han medverkade i, som en av huvudredaktörerna och medförfattare, var för MJV, ”Mål och beräkning för ett rättvist miljöutrymme” och ”The Swedish Nuclear Fase-Out”, författade 1997.

Texter av Björn Eriksson:

Texter om Björn Eriksson: