Rött Forum

Skriftserie utgiven av Revolutionära Marxisters Förbund (RMF, nuvarande Socialistiska Partiet) i början av 1970-talet.

Rött forum 1, 1971, Kaj Håkansson, Stalinismen, fronterna och vietnamrörelsen

Rött forum 2, 1971, Bangladesh, Ceylon – gnistor som kan sätta Indien i brand

Rött forum 3, 1971, Ernest Mandel, Övergångssamhället. Senkapitalismen

Rött forum 4, 1971, Alain Bertrand, Den indokinesiska revolutionen

Rött forum 5, 1971, Ernest Mandel, Världsrevolution eller ”fredlig samexistens”?

Rött forum 6, 1971, Ernest Mandel, Klasskampen i Västeuropa

Rött forum 7, 1972, Bygg det revolutionära partiet, teser framlagda till FI:s 10:e kongress 1973.

Rött forum 8, 1973, Den proletära enhetsfronten

Rött forum 9, 1974, Martin FahlgrenSöndrade vi stå enade vi falla

Rött Forum 10, 1974, M. Ernwik, Indokina

Rött Forum 11, 1975, Latinamerika, vänd nederlagen till seger

Rött Forum 12-13, 1975, Peter Cardoff, Kinas utrikespolitik

Rött Forum 14, 1976, UP i Chile – gamla illusioner och nya