Fjärde Internationalen 1989-1996

Redaktionsmedlemmar under denna tid var Robert Thavenius (till 1990), Mats Bladh (till 1990), Ingemar Sandström, Lars (Gus) Kaage, Per-Erik Gustafsson (1989),  Staffan Lindhé (till 1993), Peter Belfrage (från 1994), Liz Engberg (från 1994), Lars Henriksson (1994-1995), Anders Karlsson (från 1994), Per-Olof Larsson (från 1994) och Björn Rönnblad (från 1994)

1 / 1989 Revolutionens förutsättningar
Ernest Mandel, Orsakerna till FI:s grundande är giltiga än idag
Tomas Ehrenberg, Kritik av Håkan Blomqvists artikel ”Den borgerliga demokratin”
Håkan Blomqvist, svar till Tomas Ehrenberg om den borgerliga demokratin
Boris Kagarlitskij, Folkfronterna i Baltikum
Leif Wadstedt, Klasser och klassanalys – en reflektion

2 / 1989 Världsekonomin, Nicaragua
André Gunder Frank, Den världsekonomiska krisen
Will MacMahon, Vart går den nicaraguanska revolutionen?
Maria Sundvall, Nicaragua: Revolutionen lever – men under press
Ernest Mandel, Framtiden för Gorbatjovs reformer
Catherine Verla (Catherine Samary), Den nationella frågan i Sovjetunionen
Tomas Ehrenberg, Replik till Håkan Blomqvist

3 / 1989 EG, Sverige och Europa
Pierre Bron, Hur långt har den europeiska integrationen gått?
Pierre Bron, Den gemensamma jordbrukspolitiken
Dave Packer, Det kapitalistiska Europas förändrade ansikte
Harry Sloan, Europavalen – För Europas förenade socialistiska stater
Catherine Verla (Catherine Samary), En socialistisk lösning för hela Europa
Hermann Dworczak, Östeuropa och EG-febern
Ett socialistiskt alternativ till storkapitalets och Schlüterregeringens EG, uttalande från SAP Danmark
Försvara självständigheten – Nej till EG-anslutning, resolution från APK:s 29:e kongress
EG-harmonisering – Ett hot mot miljö, välfärd och demokrati, rapport från Miljöpartiet
Nej till EG, ja till Europa och världen, VPK:s partistyrelse
Nej till EG och NATO – För ett socialistiskt Europa, resolution från SP:s 12:e kongress

4 / 1989 Amazonas, Andra världskriget
Susanna Hecht, Amazonas skövling och gummitapparna
Alexander Cockburn, Träd, kor och kokain, intervju med Susanna Hecht
Ernest Mandel, Andra världskriget 1939-45 – orsaker och följder
Nick Robin, Till storms mot himlen. Pariskommunen 1871
David S. Law, Vänsteroppositionen i Sovjet 1923
De fyrtiosex plattform, till politbyrån inom det Ryska Kommunistiska Partiet (1923)
Evgenij Preobrazjenskij, Resolution om partidemokratin

1 / 1990 De borgerliga revolutionerna, Plan och marknad
Robert Lockhead, De borgerliga revolutionerna
Mats Bladh, Plan, marknad eller självförvaltning
För en demokratisk och självstyrande socialism, plattform för Vänsteralternativet i Tjeckoslovakien 1989
Moshé Machover, Mellanöstern – en socialistisk ståndpunkt

2 / 1990 Utvecklingen i Sovjet och Östtyskland
Antonio Moscato, Den nationella frågan i Sovjets historia
Robin Blackburn, Vad händer i Sovjetunionen, intervju med Zhores Medvedev
Angela Klein, För ett återförenat Tyskland?
Angela Klein, Östtyskland: Ett nytt anschluss
Paul LeBlanc, Valnederlaget i Nicaragua

3 / 1990 Vänsterpartiet, Arbetarlistan och framtiden
Anders Hagström, Från vpk till vänsterpartiet
Lars Kaage, Har Arbetarlistan någon framtid?
Arbetarlistans program
Gunnar Wall, Makten, lögnen och demokratin – Sverige efter Palme-mordet
Lloyd d’Aguilar, Nicaragua: Blandekonomins förrädiska fallgrop
Paul LeBlanc, Nicaragua och revolutionär marxism

4 / 1990 Persiska Viken
Salah Jaber (Gilbert Achcar), Krisen i Persiska viken – imperialismens nya korståg
Nej till storkrig i Mellanöstern, uttalande från SP
Doug Lorimer, 1990 – boom eller kris?
Charles-André Udry, George Bush och den tredje oljechocken
Per-Olof Mattsson och Christer Franzén, Trotskij i Sverige – anteckningar kring en bibliografi
Alec Nove, Nytt ljus över Leo Trotskijs ekonomiska politik

1 / 1991 Persiska Viken, SP:s 13:e kongress
Salah Jaber (Gilbert Achcar), Apocalypse Now, akt II – kriget i Persiska Viken
Steve Bloom och Tom Barrett, Är Iraks insvasion och ockupation progressiv?
Stoppa kriget nu! SP:s partistyrelse
Charles-André Udry, Europa – en fästning mot recessionen?
Kjell Pettersson, Socialistiska Partiets 13:e kongress
D. Forslund, Inledning om politiska resolutionen, för PS-majoriteten
Anders Hagström, Inledning om politiska resolutionen, för PS-minoriteten
Göte Kildén, För ett brett socialistiskt parti, tal på 13:e kongressen
Matts Nilsson och Håkan Jörnborn, Bygg Socialistiska Partiet
För ett revolutionärt parti – Bygg Socialistiska Partiet, resolution från SP:s 13:e kongress
Internationalen – partiets nav, resolution från SP:s 13:e kongress
Socialistiska Partiet i valet 1991, resolution från SP:s 13:e kongress
Maria Sundvall, inledning om världspolitiska resolutionen
Världspolitisk resolution från SP:s 13:e kongress
Ernest Mandel, Leo Trotskijs aktualitet
Alain Tondeur, Den förrådda revolutionen – Trotskijs analys av Sovjetunionen
Francois Moreau, Trotskij, stalinismen och Sovjetunionen

2 / 1991 Östeuropa till salu
David Seppo, Vem kontrollerar Sovjets ekonomi?
David Seppo, Föds en ny sovjetisk arbetarrörelse?
David Seppo, Självförvaltning och arbetarkontroll
George Saunders, Gorbatjov och nationella frågan
Katarina Katz, Kvinnorna och perestrojkan
Josef Pinior, Polen i brytningstid
Henri Wilno, Ungern -ett land till salu
Maxine Durand, Privatisering och arbetarråd – intervju med Tamas Krausz
Björn Krüger, Statskapitalism i ”Östtyskland”
Maria Sundvall, FI:s 13:e världskongress
Anders Hagström, Tiden rinner ut för Arbetarlistan
Håkan Jörnborn och Matts Nilsson, Socialistiska Partiet och framtiden
Göte Kildén, Tal på 1:maj i Göteborg 1991
Ingrid Hedström, Sympati för djävulen – om demoner och passioner i litteratur och populärkultur

3 / 1991 Marknad och moral

4 / 1991 Nicaragua, Brasilien

 • Inger Björk, Har FSLN någon framtid?
 • Michael Löwy, Brasiliens arbetarparti & socialismen
 • Sovjetunionen efter kuppen, resolution från FI:s sekretariat
 • Anders Hagström, Den tyska kommunismens tragedi
 • Dick Forslund, Vid ”tredje vägens” ände tar högern makten
 • Håkan Jörnborn och Matts Nilsson, Låt leninismen följa stalinismen i graven
 • Anders Hagström och Peter Widén, Lenin och Trotskij bär inte ansvaret för stalinismen
 • Mark Comerford, Splatterfilm – en studie i skräck
 • Lars Kaage, Liken i garderoben – Vänsterpartiets förflutna 1917-1989

1 / 1992 Lever socialismen?
Ernest Mandel, Har socialismen någon framtid?
Håkan Blomqvist, Håller grundcirkelns socialism måttet?
Catherine Samary, Självförvaltning eller marknad?
James Petras, Den ”nyliberala” världen – en utmaning för vänstern
Kjell Pettersson, Trots allt är det vår tid nu
Maria Sundvall, Kvinnor och fundamentalismen
John Andersson, Yitzhak Shamir – porträtt av en hök
Abdel-Qader Yassine, En blick framåt: framtidsstaten Palestina

2 / 1992 Vägval i Europa

 • Claude Gabriel, Vägen till ett socialistiskt Europa
 • Bodil Rasmussen, Därför röstade danskarna nej till Maastricht-avtalet
 • Dick Forslund och Kjell Pettersson, Varthän Vänsterpartiet? – intervju med Lars Ohly
 • Claude Gabriel, Vetebergen växer ihop med svälten
 • Lars Kaage, Nytt EG-avtal om jordbruksstödet
 • David Seppo, Revolution ”ovanifrån” versus ”underifrån” i Sovjet
 • Livio Maitan, Kina – tre år efter Himmelska fridens torg
 • Lars Kaage, Nu går solen ner i öster – recession i Japan
 • Paul LeBlanc, Lenin, Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet
 • Anne Hedén, Nu tränger satellitporren rakt in i folkhemmet
 • Björn Rönnblad, Skuldkrisen och skuldkrigen
 • Kenneth Hermele, I skuldkrisens sår – om nittiotalets flyktingar, Sverige och EG
 • Christer Franzén, Lars-Erik Thunholm Oskar Rydbeck och hans tid
 • Anders Hagström, Amanda Peralta … med andra medel; från Clausewitz till Guevara – krig, revolution och politik i en marxistisk idétradition
 • Lars Gus Kaage, Gwyneth Hughes & Simon Welfare Det röda Imperiet – Sovjetunionens förbjudna historia
 • Christer Franzén & Per-Olof Mattsson, Historien bakom fallet – om den ryska oktoberrevolutionen och stalinismen.

3 / 1992 Matriarkatet

 • Christina Schmidt, Skönheten & odjuret – en kritik av Evelyn Reeds teori om det första jämlika samhället
 • Mats Bladh, Bostadsfrågan avhandlad, byggande och bostadspolitik i Sverige
 • Mehrdad Asslani (Darvishpour), Varför blev det krig i Persiska Viken?
 • Per-Olof Mattsson, Nazim Hikmet -Kampens och kärlekens poet
 • Björn Rönnblad, Bra musik, ett pling och en sanning – Radio City vinner unga öron
 • Bokrecensioner
 • Raul Blucher, Bo Hammar Ett långt farväl till kommunismen
 • Björn Rönnblad, A J Culyer m fl Svensk sjukvård bäst i världen?
 • Björn Rönnblad, Klass och ohälsa
 • Lars Gus Kaage, Bo Södersten (red) Den offentliga sektorn Socialstyrelsen Vård och omsorg i sex europeiska länder
 • Lennart Nygren, Trygghet under omprövning välfärden och 90-talets utmaningar Folksam vår trygghet
 • Mats Bladh, Hans Lind Nationalekonomi i Marx anda

4 / 1992 Vänsteroppositionen
Christer Franzén och Per-Olof Mattsson, Inledning. Kronologi. Lästips
Christer Franzén och Per-Olof Mattsson, Från oktoberrevolutionen till byråkratins seger
Christer Franzén och Per-Olof Mattsson, Övriga oppositionsgrupper
De deporterades appell (januari 1928)
Motteser till den första femårsplanen, från Vänsteroppositionen
Christian Rakovskij, Maktens ”yrkesfaror”
Leo Trotskij, Hur besegrade Stalin oppositionen?
Ur ”En bolsjevik-leninists memoarer”
Adolf Joffes sista ord, brev till Trotskij
Wang Fan-hsi, En kinesisk student i Moskva 1927
James P. Cannon, Om den amerikanska trotskismens födelse
Hersh Mendel, Möte med stalinismen
Christer Franzén och Per-Olof Mattsson, Vad ansåg socialdemokratin och borgarna?
Christer Franzén och Per-Olof Mattsson, Vänsteroppositionen inom Komintern

1 / 1993 Demokrati, Arbetsrätt, Rasism

 • Kjell Östberg, Demokratiskt genombrott med förhinder – kvinnorna och det demokratiska genombrottet
 • Håkan Blomqvist, Vilken demokrati vill vi ha?
 • Kurt Junesjö, Den nya arbets-o-rätten – SAF och regeringens förslag till en ny arbetsrätt
 • Mehrdad Darvishpour, Varför är inte rasistiska organisationer förbjudna?
 • Per-Erik Wentus, Anarkismen och sabotaget – en granskning
 • Anders Hagström, Malcolm X och den svarta rörelsens historia
 • Maria Sundvall, Olof Lagercrantz – Att läsa Proust
 • Christer Franzén, Vladimir Dudinsev – De vita garderna
 • Björn Rönnblad, Kristoffer Konarski – Jordmån för ett gott liv
 • KG Vinsa, Orhan Veli – Jag lyssnar till Istanbul
 • Per Erik Wentus, Mats Andrén (red) – Ur tystnaden – Vita fläckar i Finlands närhistoria
 • Lars Gus Kaage, Hans Tson Söderström ( red) – Konjunkturrådets Rapport 1993

2 / 1993 Ex-Jugoslavien
Vukovar
Artikel i 6 delar av Catherine Samary: Fem frågor om den Jugoslaviska modellen
Historiens vägskäl
Jugoslavien – från 1950- till 80-tal
Att förstå sammanbrottet
Krigen inom kriget
Självförvaltningens kris
Maria Sundvall om 5 aktuella böcker om Jugoslavien
Jugoslaviens historia i årtal
Republiker och provinser i det gamla Jugoslavien

3 / 1993 Folkrörelse i kamp
Eva Nikell, Vart går kvinnorörelsen?
Lars Holmgren, ”Vi bygger landet” – Bildningsprocessen i en folkrörelse
Anders Hagström, Våren då allt var möjligt – Paris, maj -68
Catherine Samary, Marknadens hägring i Östeuropa
Mats Bladh, Demokrati är institutionaliserad klasskamp
Karl Gustav Vinsa, Modernismen
Anne Hedén, Skräcken för det kroppsliga i Martin Scorseses film Oskuldens tid
Mats Bladh, Sven Lindqvist – Utrota varenda jävel
Christer Franzen, Wolfgang & Petra Lubitz, – Trotskyist Serials Bibliogaphy
Lars Gus Kaage, Warren Shaw & David Pryce – Tsarryssland, Sovjetunionen , Ryssland En uppslagsbok
Per – Erik Wentus, Rasismen och ministarna
John Andersson, Sven – Erik Liedman m fl – Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPK:s internationella förbindelser

4 / 1993 Italien
Tobias Abse, Leopardens triumf – vad händer i Italien?
Neville Alexander, Förhandlingar och kampen för socialsim i Sydafrika
Salah Jaber (Gilbert Achcar), Efter avtalet mellan PLO och Israel
Per-Olof Mattsson om ”Canto General” – Pablo Nerudas epos

1 / 1994 Utopi och marxism
Michael Löwy, Marxism, modernism och det nya århundradet
Paul Clark, Den nya fascismen i Europa – så ska den bekämpas
Bernadette McAliskey, Ingen har rätt att ensidigt avblåsa striden
Nawal El Saadawi och Sherif Hetata, Det muslimska brödraskapet i Egypten
Anders Hagström, Den portugisiska revolutionen
Maxine Durand, Arbetslöshetens nya ansikte i Europa
Anders Hagström, Krigsskådeplatsen Balkanhalvön
Karl-Gustav Vinsa, Ett plus ett blir sjuttiotre

2 / 1994 Arbetet
Lars Henriksson, Inledning
Lars Henriksson, Torslanda, Kalmar, Uddevalla – löpande bandet tur & retur
Lars Henriksson, ”Kaizen på svenska” – ett fackligt svar
Jane Slaughter och Mike Parker, Från Kvalitet i arbetslivet till ”reengineering”
Tony Smith, Flexibel produktion och förhållandet mellan arbete och kapital i produktionen

3 / 1994 Kristider
Chris Harman, Kris, krasch eller boom – hur mår kapitalismen
Eva Nikell, Ensamma mödrar i alla länder – förenen eder
C.H. Hermansson, Kampen mot EU i ett socialistiskt och internationalistiskt perspektiv
Håkan Blomqvist, EU, Nationen och ett rött Europa

4 / 1994 Brasilien
Maria Sundvall, PT:s valnederlag i Brasilien och vägarna framåt i Latinamerika
Lasse Kjellander, Mexikanska revolutionen
Ove Holmström, Trendbrottet som kom av sig – klassvalen 1991 och 1994, parentes eller post scriptum?
Leo Trotskij, I exil i Turkiet 1929, vad hände och hur?

1 / 1995 En nygammal världsordning
Maria Sundvall, En nygammal värld
Björn Rönnblad, Kan man lita på FN?
Roland Lew, Kina – slutet på en epok
Boris Kagarlitskij, Ryssland – från kris till katastrof
Michel Chossudovsky, Vietnamkriget fortsätter
K-G Vinsa, Världen har bytt riktning
Per-Erik Wentus, Om Kurdistan

2 / 1995 Varför förtrycks homosexuella?
Norah Carlin, Varför förtrycks homosexuella?
Stefan Johansson, En rörelse föds
Finn Kjeller, Frihetens gränser i Europa
Tina Papadopoulou, Klass och kön -95
Nils Weijdegård om homosexuella i litteraturen

3 / 1995 Marxismens plats i historien
Ernest Mandel, Marxismens plats i historien (som pdf)

4 / 1995 Mager produktion och långa vågor
Tomas Holmgren, Långa vågor och mager produktion
Kjell Östberg, Kommunalpampens historia
Per-Erik Wentus och Ove Holmström, Den fjärde mannen – hur tackla mager produktion, svar till Lasse Henriksson
Lasse Henriksson, svar till Wentus och Holmström

1-2 / 1996 Vart försvann industrisamhället?
Tomas Holmgren, Det postindustriella samhället dilemma
Robin Blackburn, Kan arbetarna ta över makten
Roy Karlsson, Socialdemokratisk krispolitik och keynesianismen
Anne Hedén om Barbara Cartland

3 / 1996 Marknadsfiaskot i tredje världen
Eric Toussaint och Denise Commane
Susan George, Gamla institutioner i nu oordning
Jaques Bornay, Tredje världens skuld idag
Michel Chossudovsky, Södra halvklotet hotas av svält
James Petras och Henry Weltmeyer, Latinamerikas ekonomiska ”mirakel”
Kevin Watkins, Afrika svälter – vem bär skulden?
Michel Chossudovsky, Exemplet Rwanda
Nu räcker det, internationell appell mot Bretton Woods institutioner

4 / 1996 Arbetslöshet och arbetstidsförkortning
Ove Holmström, Arbetslöshet och arbetstidsförkortning
Kjell Östberg, Åttatimmarsdag och arbetstidsförkortning i Sverige
Ska arbetstiden förkortas? Exemplet Belgien, rapport från Gauches Unies
Keith Mann, Yrkeskunnande och utarmning av arbetet
Jürgen Bönig, Produktion, företagsledning och ideologi