Ekologi och socialism

Resolution och inledningstal från Fjärde Internationalens 15:e världskongress år 2003

Ekologi och socialism, resolutionen på svenska

Ekologi och socialism, inledningstal av Michael Löwy (engelska)

Ekologi och socialism, resolutionen på engelska