Bara en folkrörelse kan rädda klimatet

A-ekonomi ger ofta en känsla av att titta på gamla Monty Python-program. Efter de senaste rapporterna om smältande glaciärer och självförstärkande klimatrubbningar kommer någon prydlig reporter och tar oss, lika psykopatiskt korrekt som någonsin John Cleese, ”över till någonting helt annat”. I en handvändning är klimathoten försvunna och i stället tröskas tillväxtsiffror, vinstrapporter och konsumtionsprognoser. Som om den ekonomiska aktiviteten pågick i en egen sfär, utan kontakt med människor eller natur.

Och det är väl också så det är. Ekonomin behärskas av opersonliga kapital som styrs av en enda mäktig drivkraft: behovet av att växa. De som inte i varje ögonblick strävar efter att maximera vinsten riskerar att slukas snabbt av dem som gör det. Blint och oberoende av konsekvenserna, som i science fiction-skildringar där robotarna löpt amok och förslavat sina skapare. Mot detta hjälper det föga att byta till lågenergilampor eller köpa ”miljöbil”. Risken är att dessa välmenande handlingar fungerar som individuella snuttefiltar, samvetsdövande skenåtgärder som får oss att tro att allt kan fortsätta ungefär som vanligt.

Mycket tyder på att vi redan har satt igång uppvärmningen bortom återvändo. Vi befinner oss då i fritt fall, under den punkt där en fallskärm har tid att veckla ut sig även om vi hade vett att utlösa den. Katastrofen skulle vara oundviklig utan att den väckt politisk handling att tala om.

Snart kommer FN att ha genomfört ännu en klimatkonferens som inte kommer att hejda uppvärmningen. Det politiska jetset som där representerar mänskligheten är inte förmöget att ändra kursen och konfrontera kapitalmakten. För det krävs folkrörelser.

Men massrörelser av den magnitud som krävs för att omvälva samhällen uppkommer inte genom vetenskapliga rapporter eller kloka böcker. De uppstår som svar på konkreta, upplevda behov. En klimatrörelse av samma storleksordning som hotet kommer därför troligen först när katastrofen drabbar. Deprimerande? Kanske. Men det sämsta vi kan göra är att ge upp inför det obönhörliga. För också om det värsta händer så finns det ett liv efteråt. Mänskligheten och civilisationen är inte dömd att dö utan kan faktiskt komma att ändra kurs. Tyvärr kanske då från en nivå som är mycket sämre än vad den kunde varit om vi satt stopp i tid, men ändå.

Det som avgör den ”efter-katastrofala” politikens inriktning, om den leder till ett barbariskt allas krig mot alla, till rop på starka män eller en demokratisk omställning av ekonomin, är om vi lyckas bygga en folkrörelse som kan leda en sådan samhällsomdaning. I bästa fall kanske till och med innan klimatkatastrofen drabbar fullt ut.

Lars Henriksson

Från GP 2007-11-30