Tidsignal

Politisk tidskrift som inte gavs ut av Socialistiska Partiet men redaktionen utgjordes i huvudsak av medlemmar i Socialistiska Partiet. Gavs ut åren 2005-2010. Många av skribenterna var medlemmar i Socialistiska Partiet och Fjärde Internationalen.

Nr 1 2005 Vänsterns  strategi, taktik och historia.

Håkan Blomqvist, Utmana politikens förutsättningar
Maria Sundvall, Finns det något alternativ till nedskärningar?

Nr 2 2005 Antisemitism och sionism från vänster

Nr 3 2005 Den avreglerade socialdemokratin

Nr 4 2005 Nya tider, nya plågor: samhälle, hälsa, vård

Nr 5/6 2006 Om borgarna och regeringsskiftet

Nr 7 2007 Vänstern och islam

Nr 8 2008 1968

Nr 9 2009 Kraschen, krisen, välfärden

Nr 10 2010 Den europeiska socialdemokratins fall

Nr 11 2010 Motståndets teser. Marxh för det 21:a århundradet

Maria Sundvall & Kjell Östberg, Inledning
Daniel Bensaïd, Motståndets teser
Michael Löwy, Från Marx och Engels till ekosocialism
Gilbert Achcar, Religion och politik
Catherine Samary, Åter till 1989 års revolutioner