Fjärde Internationalen 1969-1975

De nummer av Tidskriften Fjärde Internationalen som gavs ut under den tid Socialistiska Partiet hette RM (Revolutionära Marxister) och RMF (Revolutionära Marxisters Förbund).
Under denna period var bland annat följande personer medlemmar i redaktionen: Marcel Cohen (de 4 första numren i stort sett ensam), Benny Åsman, Kenth-Åke Andersson, Fredrik Rodhe, Håkan Sundberg och Ulf Eriksson kortare eller längre tid.

Nr 1, 1/1969, Kapitalismens dödskamp och Fjärde Internationalens uppgifter
Kapitalismens dödskamp och Fjärde Internationalens uppgifter (utdrag från övergångsprogrammet)
Uttalanden från Fjärde Internationalen (FI):
Leve barrikadstriden i Paris
Första lärdomar av det revolutionära uppsvinget i maj 1968
Den socialistiska demokratin kan endast slutgiltigt konsolideras om arbetarråden tar makten (Tjeckoslovakien -68)
Om Fidel Castros hållning till invasion i Tjeckoslovakien
Tjeckoslovakien, första bedömning, första lärdomar
Ernest Mandel, För den proletära demokratin
Leo Trotskij, Om den borgerliga demokratin

Nr 2, 2/1969, Värdsrevolutionens nya uppsving
Värdsrevolutionens nya uppsving, teser antagna av Fjärde Internationalens 9:e världskongress
”Kulturrevolutionen” i Kina, resolution från Fjärde Internationalens 9:e världskongress

Nr 3, 1/1970, RM:s första kongress
RM:s första kongress
Strejkvågen och avantgardet, resolution från RM:s första kongress
Strejkvågen i Europa
Den ”trotskistiska konspirationen” i Tjeckoslovakien, deklaration från FI:s sekretariat
Deklaration från Tjeckoslovakiens Revolutionära Socialistiska Parti
Stöd åt det revolutionära Vietnam, appell från FI:s sekretariat
Röd Front på 1:a maj

Nr 4, 1/1971, Palestina och Mellanöstern
Inför avgörandet, den palestinska gerillans läge och den anti-imperialistiska rörelsen skyldigheter
Försvara den palestinska revolutionen, uttalande från RMF:s centralkommitté
Solidaritet med Fedayin!, deklaration av FI:s sekretariat
Livio Maitan, En avgörande fas i den kubanska revolutionen
Leo Trotskij, utdrag ur ”Den permanenta revolutionen”
För den polska arbetarklassen

Nr 5, 2/1971, RMF:s kongress, 2:a kongressen
Teser och resolutioner från den andra kongressen:
Det imperialistiska systemets fördjupade kris
Teser om den ekonomiska situationen
Teser om den politiska situationen
Strategisk plan och arbetsområdenas dialektik
Bygg partiet, bygg internationalen, från LCR:s kongress
Irland – nationell befrielsekamp, socialistisk revolution
Ernest Mandel, Arbetarna under neokapitalismen

Nr 6, 1/1972, Den proletära enhetsfronten
Anders Ekman, Den proletära enhetsfronten
Otto Mannheimer, Vad är Förbundet Kommunist?
F.Marchi, Den italienska arbetarrörelsens tillbakagång
James Petras, Den revolutionära folkarmén i Argentina
Nathan Weinstock, Den irländska revolutionen

Nr 7-8, 2/1972, Lögnens renässans
Artiklar av Kenth-Åke Andersson:
Inledning till ”Lögnens renässans”. (som pdf)
Om marxistisk kultursyn, ur ”Lögnens renässans”.(som pdf)
Om Moskvarättegångarna, ur ”Lögnens renässans”. (som pdf)
Utvecklingen i Sovjet, ur ”Lögnens renässans”. (som pdf)
Om kinesiska revolutionen 1925-27, ur ”Lögnens renässans”. (som pdf)
Lögnens renässans: Avslutning. (som pdf)
200 lögner om trotskismen (som pdf)
Ignazio Silone, Hur oppositionen besegrades

Detta nummer kan beställas från SP Göteborg, betala in pengar på postgiro 72 19 01 – 7 . Glöm inte skriva vilket nummer du beställer, vad du heter och din adress. Priserna inkluderar frakt.

1 / 1973 Sovjet och Finland, andra vänstergrupper
Pekka Haapakoski, Den finska arbetarkampen
G.T. (Göte Kildén), KFMLr och ekonomismen
Förbundet Kommunist – en politisk kameleont
Ernest Mandel, Sovjet mot kapitalism eller socialism?
Ernest Mandel, Den ekonomiska recessionens slut

2 / 1973 Latinamerika, arbetarkontroll
Den europeiska socialdemokratins utveckling
Revolutionär strategi och kampen för arbetarkontroll, RMF:s tredje kongress
Parallellmakten i Chile
Livio Maitan, Argentina under nyperonismen
Ernest Mandel, Konjunkturuppgången, inflationen och den kommande nedgången

3 / 1973 Västasien
Jon Rothschild, Hur araberna drevs ur Palestina
Intervju med arabisk trotskist
Uttalande från politbyrån i Matzpen-Marxist (trotskistisk grupp i Israel)
De allt starkare staterna
Levande marxism, inledning
Leo Trotskij, Den kapitalistiska utvecklingskurvan
Rosa Luxemburg, Stagnation och framsteg inom marxismen
Recension av Arne Kuusinens bok ”Vi skola nästan alla dö”
Bo Bergman, Sovjetisk arkitektur

4 / 1973 Fabriken, dubbelmakten
Inledning
Kenth-Åke Andersson, Den röda rosetten – om den internationella socialdemokratins historia
PM och BB, Fabriken, inledning
Michel Bosquet, Fabriken – ett fängelse
Rapport från Volvo av RMF:s Volvo-celler
Dubbelmakten, inledning
Leo Trotskij, Dubbelmakten
Dubbelmakt idag, exemplen Vietnam och Chile

1- 2 / 1974 Övergångssamhällena, Sovjet och Kina
Teser om Storbritannien, IMG (FI:s engelska organisation)
Övergångssamhället, inledning
H.H. Ticktin, Slöseriets ekonomi
Kommentar till Ticktin från redaktionen
Kort artikel om Solsjenitsyn
H.H. Ticktin, De sovjetiska intellektuellas politiska ekonomi
Björn Erik Rosin, Vänstern i den kinesiska kulturrevolutionen
Vart går Kina?
Martin Fahlgren, Håkan Sundberg & Browulf,
Förbundet Kommunists övergångssamhälle: Arbetarmakten får vänta
Recension: Bettelheim och den proletära demokratin i Kina
Woland, (r) som i revisionist
Martin Fahlgren, Vart går KFML(r)?

3 / 1974 Permanent revolution, leninistisk enhetstaktik
Socialdemokratisk skendebatt om socialdemokratins nya program
Permanent revolution, inledning 1
Permanent revolution, inledning 2
Leo Trotskij, Tre uppfattningar om den ryska revolutionen
Portugal och den permanenta revolutionen
Martin Fahlgren, Leninism och centrism i enhetstaktiken, om Förbundet Kommunist

4 / 1974 Mot en depression?
Går kapitalismen mot en ny trettiotalskris?
Världsomfattande kris drabbar bilindustrin
Ernest Mandel, Krisen i den gemensamma marknaden
Ernest Mandel, Pengar, kapital, inflation, föreläsning hösten 1973 i Göteborg
Avtalsrörelsen, dyrtiden och försvaret av levnadsstandarden
Förbundets läge och höstens uppgifter, teser inför RMF:s 5:e kongress
Recension: Kina – klasskampen går vidare

5 / 1974 Facket
För en revolutionär fackföreningspolitik, inför RMF:s 5:e kongress
Fackföreningarna och revolutionärerna, inledning
Leo Trotskij, Kommunism och syndikalism (1929)
Leo Trotskij, Fackföreningarna i Storbritannien (1933)
Leo Trotskij, Fackföreningarna under det imperialistiska förfallets epok (1940)
Resolution om Hamnarbetarförbundet från Politiska byrån i KAF
Teser om fackföreningarna, antagna av GIM (FI:s tyska organisation)
Martin Fahlgren, Motsättningarna i KFML(r) skärps
Polemiken mot FK, redaktionell kommentar
G.K., Förbundet Kommunist, MIR, och Chile
Recension: I huvet på en gammal stalinist – Nils Holmbergs bok ”Fredlig kontrarevolution”

1 / 1975 De europeiska kommunistpartierna, Arbetarregeringar
Den världsomfattande recessionen, resolution antagen av FI:s exekutivkommitté
De västeuropeiska kommunistpartiernas utveckling, rapport från FI:s europeiska ledningsmöte
Arbetarregering, inledning
M. Pablo, Om parollen arbetar- och bonderegering
M.M., SKP, den ryska profiten och Karl XII:s pekfinger

2-3 / 1975 Resolutioner från KAF:s femte kongress
Inledning om 5:e kongressen, historik och kommentar
Bygg Partiet-tendensen
Röstsiffror
Kongresstatistik
Politisk resolution
Anti-militaristisk resolution
Facklig resolution
Stadgar och stadgekommentarer

4 / 1975 Spanien
Redaktionell kommentar
Gert-Inge Johnsson, Spanska revolutionen och inbördeskriget
Uppgifterna i Spanien idag, resolution från FI:s sekretariat
J.P. Vargas, Kris i Spaniens ekonomi
Lis-Karin Regnell, Franco-regimens uppgång och nedgång
Öppet brev från kommunistiska poltiska fångar i Sovjetunionen

5 / 1975 Familjen, sexpol
Redaktionell kommentar
Ledare: Ersätt familjen
Ingrid Hedström, Familjen under senkapitalismen
Alexandra Kollontaj, Kommunismen och familjen
Lars-Christer Hydén, Sexpol 1931-33
Anton Udry, Arbetarkampen i Europa
Recension: ”Det svarta spåret” av Birgitta och Torsten Bergmark