Kongressdokument etc

Kongressdokument, resolutioner, uttalanden etc från Fjärde Internationalen, Socialistiska Partiet och andra medlemsorganisationer i Fjärde Internationalen.

Världskongresser

9:e världskongressen 1972

9:e Världskongressens resolution om LatinamerikaRöda Häften nr 13/14, 1972.

15:e världskongressen 2003

Socialistiska Partiets kongresser

 

Från andra medlemsorganisationer i Fjärde Internationalen

Betydelsen av den militära reformismen och av Ovando-styret i Bolivia
(Resolution antagen av P.O.R. – det revolutionära arbetarpartiet – bolivianska sektionen av 4: e Internationalen), Röda Häften nr 13/14, 1972.