Kenth-Åke Andersson

Dog mycket ung redan år 1974. Han var en av grundarna till en trotskistisk rörelse i Sverige. I de diskussioner som fördes 1967-69 hade hans ståndpunkter en stor betydelse för beslutet att upprätta en svensk systerorganisation till Fjärde Internationalen. Därefter var han en stöttepelare i uppbygget av en svensk sektion av Fjärde Internationalen intill sin död.

Artiklar av Kenth-Åke Andersson:

Artiklar om Kenth-Åke Andersson: