Göte Kildén

Göte Kildén, född 4 december 1946, död 17 november 2022, var en svensk partiledare och facklig ledare. Deltog i grundandet av RM (numera SP) år 1969. Var i många år ledamot av Socialistiska Partiets styrelse och fackligt aktiv på Volvo Lastvagnar.

Från 1969 var han en av ledarna för uppbyggnaden av en revolutionär socialistisk rörelse i Sverige. Han deltog i december 1969 i bildandet av den svenska sektionen av den Fjärde internationalen som kallades Revolutionäa Marxister och i grundandet av tidningen Revolutionär Information. År 1971 medverkade han vid ombildningen till Revolutionära marxisters förbund, och var förbundets talesperson från 1973. Han redigerade den trotskistiska månadstidningen Mullvaden från grundandet 1971, och var redaktör för efterföljaren Internationalen 1974–1977. Efter att Revolutionära marxisters förbund 1975–1982 hade namnet Kommunistiska Arbetarförbundet, blev rörelsen 1982 ett parti, Socialistiska partiet, vars partiordförande han var fram till 1991.

Från omkring 1980 arbetade han på Volvo Lastvagnar i tjugofem år.Han var gruppordförande i Metallindustriarbetarförbundet gruppstyrelse på Volvo Lastvagnar i Göteborg och på 80‑ och 90‑talen uppmärksammades han som ledare för ”Facklig opposition”, som stod till vänster om socialdemokraterna och utmanade socialdemokraterna vid fackklubbsvalen på hela Volvo. Oppositionen fick vid flera val 35–45 procent av rösterna.

När Vänsterpartiet 1991 inbjöd oberoende socialister att kandidera var han den som hade störst chans att väljas in i riksdagen, eftersom han sattes på valbar plats (tredje plats) på vänsterpartiets riksdagslista i Göteborg. Vänsterpartiets röstetal var dock för lågt för att han skulle bli invald.

Texter av Göte Kildén: