Fjärde Internationalen 1982-1988

Redaktionsmedlemmar under denna period var Martin Fahlgren (till 1985), Björn Larsson (till 1984), Christina Schmidt (till 1985), Robert Thavenius, Per-Erik Wentus (1982-84), Mats Bladh (från 1984).

1-2 / 1982 Marxismen, socialismen
S. Maikle, Har marxismen någon framtid?
Peter Uhl, Den fängslade socialismen
J. Bohlin, ”Makten, socialismen och demokratin” – en kritik av Håkan Arvidssons och Lennart Berntssons bok
Stig Eriksson och Martin Fahlgren, Den kinesiska utrikespolitikens utveckling, del I
Björn Eriksson, Ekologiska produktivkrafter bland kapitalismens förvridna bråte
G. Källqvist, Till försvar för leninismen, bokanmälan av Marcel Liebmans bok ”Leninism under Lenin”
Sten Ljunggren, Grassman avslöjar borgarnas lögner, bokanmälan av boken ”Det tysta riket” skriven av Sven Grassman

3 / 1982 Det svenska partiväsendet
Kent Kjellgren, Klasser och partier i Sverige inför 80-talet
Kenneth Sörenson, VPK:s väg under 1980-talet
Ernest Mandel, Den andra efterkrigsrecessionen och den ekonomiska krisens framtidsutsikter
Sten Ljunggren, Socialismens möjlighet

4-5 / 1982 Turkiet, Bilindustrin
Mehmet Salah, Den turkiska arbetarrörelsens utveckling och kamp före kuppen 1980
Mehmet Salah, Arbetarrörelsen i Turkiet efter 1980
Lars Davidsson, Vad häder i världens bilindustri?
Lars Kaage, Hur möter bilindustrin 80-talet?
Svante Svensson och Sven-Anders Svensson, Volvokoncernen
Mats Bladh, VPK och demokratin
Jesper Hoffmeyer, Svar till Björn Erikssons kritik av ”Ekologiska produktivkrafter”
Stig Eriksson och Martin Fahlgren, Kinas utrikespolitik, del II
Donald Filtzer, Preobrazjenskijs syn på den politiska ekonomin efter 1917 i Ryssland
Martin Fahlgren, Bokanmälan av Karel Kaplans bok ”I centralkommitténs hemliga arkiv – sanningen om Slanskyprocessen”

6 / 1982 Vietnam, Libanon
Kent Kjellgren, Varthän SKP? Del 1.
Martin Fahlgren, Rötterna till konflikten mellan Kina och Vietnam
Stig Eriksson, Genevéavtalet 1954 – stormaktsbesluten och Vietnam, del 1
Kriget i Libanon – en vändning i situationen i Mellanöstern, resolution från FI:s sekretariat
Kenneth Sörenson, Din bild är skönare än min – men den är falsk, svar till Mats Bladh om synen på VPK

1 / 1983 Valet -82
Kent Kjellgren, Valet -82 och sedan
Kent Kjellgren, Varthän SKP? Del 2.
Stig Eriksson, Genevéavtalet 1954 – stormaktsbesluten och Vietnam, del 2
Gerry Foley, Krig och revolution i Iran
Kenneth Sörenson, ”Se dig om men blunda” – granskning av VPK:s nya partihistoria
Per-Erik Wentus, Bokanmälan av James P. Cannons ”Socialism inför rätta”

2 / 1983 Marx, Avtalet
Lennart Olausson, Karl Marx som ideolog – Marx och revolutionerna 1848
Hans Ödman, Avtalsrörelsen 1983 – dess bakgrund
Robert Thavenius, Kondratieff, Schumpeter och Mandel
Ernest Mandel, Krisen inom världens valutasystem
Pekka Haapakoski, Om rasismen i Sverige

3 / 1983 Centralamerika, Permanenta revolutionen
Pierre Frank, Teorin om den permanenta revolutionen
George Black, Centralamerika: Kris på bakgården
Maria Sundvall, Frågor om den nicaraguanska revolutionen. Artikel om Nicaragua utifrån Henri Webers bok ”Den sandinistiska revolutionen”

4 / 1983 Falklandsöarna/Malvinerna
Sten Ljunggren, Hur mycket kostar sanningen om LKAB?
Ernest Mandel, Krigshotet och kampen för socialismen
Stig Eriksson, Falklandsöarna
Martin Spence, Den brittiska imperialismen och Falklandsöarna
Leo Trotskij, Kriget och Fjärde Internationalen
Torbjörn Larsson, Bokanmälan av Håkan Wibergs ”Krig, rustningar och säkerhetspolitik”

1-2 / 1984 Palestina, Mellanöstern
Till läsaren, redaktionell kommentar om Palestina
Mohammad Ja’far, De härskande klasserna i arabvärlden på 1970-talet
Havah Halevi, Smaken av mullbär
Abu Said och Moshé Machover, Den arabiska revolutionen och den nationella frågan i arabvärlden
Intervju med Mosé Machover
Socialism eller Massadah, utdrag ur resolution antagen av Fjärde Internationalens israeliska sektion
Fred Halliday, Revolutionär realism och kampen för Palestina
Khalil Nakleh, Palestina valmöjligheter, svar till Fred Halliday
Naim Khader, För en socialistisk palestinsk republik
Libanon, teser från resolution antagen av libanesiska FI-sektionen
Pekka Haapakoski, Från Kekkonen till Koivisto
Perry Anderson, Trotskijs tolkning av stalinismen
Phil Hearse, Perry Anderson och stalinismen
Gunnar Wall, Thatcher som förvirrad folkhjälte – en kritik av Martin Spence

3-4 / 1984 Ekonomiska kristeorier
Anwar Shaik, Introduktion till kristeoriernas historia
Leo Trotskij, Den kapitalistiska utvecklingskurvan
Ernest Mandel, Ett ekonomiskt uppsving i förening med ekonomisk kris
Ove Holmström, Nedskärningarna inom sjukvården
Robert Thavenius recenserar 5 böcker om ekonomi

5 / 1984 Trotskijs marxism
Till läsaren, redaktionell kommentar
Denise Avenas, Trotskijs ekonomiska och politiska täkande
Chris Arthur, Vad är stalinism?
Lennart Olausson, Anmälan av två böcker skrivna av J.Habermas

6 / 1984 Internationalism
Dokument från Socialistiska Partiets Internationella Konferens:
Den internationella utvecklingen och FI:s uppgifter, rapport
Solidaritet över gränserna – för frihet och socialism!, resolution
Kriget på Malvinerna/Falklandsöarna, resolution

1 / 1985 Storbritannien
Till läsaren, redaktionell kommentar
Peter Hemgren, Den brittiska kolgruvestrejken
Ben Fine, Brittiskt kol i framtiden
John Ross, Brittisk politik på 80-talet
Alan Freeman, Benn och brittisk socialism
Peter Bartelheimer, Kampen för 35-timmars arbetsvecka
Isaac Deutscher, ”1984” – grymhetens mystik
Bokrecensioner, bl.a. Mats Bladh om Sten Ljunggrens ”Någon måste lämna båten”

2 / 1985 Partier
Sten Ljunggren, Vad förlorar du på moderaterna?
Stig Eriksson, VPK – från arbetarparti till…? Intervju med Göte Kildén, Socialistiska Partiet – ett alternativ?
Ernest Mandel, Om förtruppspartier
Ernest Mandel, Några grundläggande drag i det kapitalistiska samhället
Sten Ljunggren, Nedskärningarna vid Avesta AB
Ett antal bokrecensioner

3 / 1985 Ekonomisk politik och borgerlig ideologi, Marxism och utopi
Valet är över – nu kommer nedskärningarna, appell från SP:s partistyrelse
Mats Bladh, Moderaterna och marknadsekonomin
Ingrid Hedström, Vårdnadsbidrag – en kvinnofråga
Sten Ljunggren, Den tredje vägen – en återvändsgräd för arbetarrörelsen
Intervju med Daniel Bensaid, Utopier, förkastande av utopin och revolutionära visioner
Michael Löwy, Romantisk och marxistisk utopi
Carlos Rossi, Marxism och revolutionär utopi hos Ernst Bloch
Bokrecensioner, bl.a. Lars Falk om Sven Grassman ”Det plundrade folkhemmet” och om Ronny Ambjörnssons ”Socialismens idéhistoria”

4 / 1985 Facklig kamp i Sverige och Danmark
Jörgen Arbo-Behr, Vad händer i Danmark?
Sten Ljunggren, Löneökningarna – roten till allt ont?
Intervju med Tomas Johansson och Kent Kjellgren, Inför avtalsrörelsen
Werner Hülsberg, De gröna vid skiljevägen
Bokrecensioner, bl.a. Mats Bladh om Sten Ljunggrens ”Lögnen om lönen”

1 / 1986 Sydafrika
Lars Falk, Sydafrika
Anders Carlsson (Anders Hagström), Kampen om Sydafrika
Leo Trotskij, Om de sydafrikanska teserna
Trevor Evans, Pengar får världen att snurra
Sten Ljunggren, Replik till Mats Bladh
Sverige inför krisen, rapport från SP:s partistyrelse

2 / 1986 Miljörörelsen
Lars Holmgren, Intervju med Björn Eriksson, Kan miljörörelsen rädda världen?
Klas Öhrström (Björn Eriksson), Folkrörelsesamverkan för socialismen
Ernest Mandel, Halvkoloniala och halvindustrialiserade läder
Claude Devilliers, Latinamerika: Vägen ut ur skuldkrisen
Ernest Mandel, Kapprustningen och den ueopeiska fredsrörelsens problem
Angela Klein, Är Sovjets kärnvapen nödvädiga?

3 / 1986 Parlament, Socialism, Demokrati
Katarina Katz, Makten ligger inte hos parlamentet – samtal med Tony Benn
Leszek Kowalewski, Tankar om den polska revolutionen
Tim Wohlforth, Efter revolutionen: övergång till övergången
Anders Carlsson (Anders Hagström), Inledning till Kamenev
Lev Kamenev, Ryssland stå färdigt för språnget över till socialismen
Böcker: Bl.a. Anders Carlsson om Bunny Ragnerstams ”Arbetare i rörelse, del 1”

4 / 1986 Arbete, Arbetslöshet, Ny teknik
Pekka Haapakoski, Vad händer i Frankrike, intervju med Daniel Bensaid
Johan Lönnroth, En dialog är möjlig – om SP:s program och FI:s demokratimanifest
Tom Gustafsson, VPK:s nya programutkast – Lite mera ”rödgrönt” – men framför allt blågult!
Ernest Mandel, Marx, den nuvarande krisen och arbetarklassens framtid
Oliver MacDonald, Ungern 1956 – intervju med Nikolaus Krassó
Hyllning till den ungerska revolutionen 1956

1 / 1987 Socialism, Östasien
Roland Lew, En genomförbar socialism?
Oskar Negt, Rädsla och arbetstid
Dave Kellaway, Filippinerna efter Marcos
Ernest Mandel, Pekings nya ekonomiska politik
Ingrid Hedström, ”Blad för fruntimmer”- om damtidningar i Sverige
Kjell Östberg, Socialdemokratins ledare

2 / 1987 Sydafrika
Maria Sundvall, Vart går antiapartheidrörelsen i Sydafrika?
Yusum Carrim, COSATU, en politik för arbetarna
ANC: Strategi och taktik
Frihetsbrevet
Peter Blumer, Diskussion om Frihetsbrevet
David Cameron, Sydkorea, hemligheten bakom det ekonomiska undret

3 / 1987 Kvinnor och arbete i Västeuropa
Jacqueline Heinen, Kvinnor och arbete i Västeuropa
Katarina Katz, Feminism, socialism, organisation och utopi
Eva Nikell, Arbetets döttrar – en personlig erfarenhet
Mats Bladh, Fakta om kvinnor i Sverige
Solidaritet mot apartheid, resolution från FI:s exekutivkommitté
Ove Holmström om Sten Ljunggrens bok ”Det plundrade boet”

4 / 1987 Ryska revolutionen 70 år
Leo Trotskij, Till ryska revolutionens försvar
Michael Löwy, Från Hegels ”Logik” till Finlandsstationen i Petrograd
Jacqueline Heinen, Jobba som en hel karl och dessutom som en kvinna
Michele Barrett och Mary McIntosh, Den anti-sociala familjen – startegier för förändring

1 / 1988 Befrielseteologi, Börskrasch, Glasnost
Ernest Mandel, Efter börskraschen – en djupgående förädring av världsläget
David Seppo, Glasnost – vad innebär det för arbetarna?
Michael Löwy, Marxism och religion, befrielseteologins utmaning
Martha Honecker och Luis Carrion Cruz, Kyrkan och den sandinistiska revolutionen
Salah Jaber (Gilbert Achcar), Den återuppblomstrande islamska fundamentalismen
Månsson, Olausson och Bladh, Samtal om marxismen
Jens Toft, Westernfilmen – en kaptalistisk myt, dess utveckling och sammanbrott

2 / 1988 Svenska familjens upplösning, Den gröna ideologin
Ingrid Hedström, ”Hionalag bygga”- bilder ur den svenska lönearbetarfamiljens historia
Håkan Blomqvist, Den borgerliga demokratin
Björn Eriksson, Den ”gröna” ideologin
Kjell Östberg, Undén-linjen
Leif Wadstedt, Eleonor Marx – en socialistisk pionjär

3 / 1988 Gorbatjov och reformerna, Vietnam och Tjeckoslovakien 1968
Ernest Mandel, Kan Gorbatjov förändra Sovjet?
Salah Jaber (Gilbert Achcar), Sovjets uttåg ur Afghanistan
George Novack, Individens roll i historien
Pierre Rousset, Tet-offensiven
Anna Libera, En vår som aldrig upphör

4 / 1988 Fjärde Internationalen 50 år
Daniel Bensaid, Åren då Fjärde Internationalen grundas (1933-38)
Georg Breitman, Den svåra vägen till Fjärde Internationalen
J. Arch Getty, Trotskij i exil: Fjärde Internationalens grundande
Thomas Twiss, Trotskijs brytning med Komintern – svar till J. Arch Getty
J. Arch Getty, svar till Thomas Twiss
Leo Trotskij, Grupperingar inom den kommunistiska oppositionen
Leo Trotskij, Den internationella vänsteroppositionen, dess uppgifter och metoder
Leo Trotskij, KPD eller nytt parti?
Leo Trotskij, KPD:s kollaps och Oppositionens uppgifter
Leo Trotskij, Det är nödvändigt att bygga kommunistpartier och en international på nytt
Leo Trotskij, För nya kommunistpartier och en ny international
De fyras deklaration av E. Bauer, J. Schwab, P.J. Schmidt och H. Sneevliet

17 tankar kring ”Fjärde Internationalen 1982-1988

 1. Pingback: Krisen inom världens valutasystem | Socialistiska Partiets arkiv

 2. Pingback: Den ekonomiska tillbakagången | Socialistiska Partiets arkiv

 3. Pingback: Krigshotet och kampen för socialismen | Socialistiska Partiets arkiv

 4. Pingback: Frågor om den nicaraguanska revolutionen | Socialistiska Partiets arkiv

 5. Pingback: Trotskijs tolkning av av stalinismen | Socialistiska Partiets arkiv

 6. Pingback: Vad händer i Frankrike? | Socialistiska Partiets arkiv

 7. Pingback: Åren då Fjärde Internationalen grundas(1933-38) | Socialistiska Partiets arkiv

 8. Pingback: Den svåra vägen till Fjärde Internationalen | Socialistiska Partiets arkiv

 9. Pingback: Den kinesiska utrikespolitikens utveckling, del I | Socialistiska Partiets arkiv

 10. Pingback: Kinas utrikespolitik del II 60-talet - På jakt efter nya allierade | Socialistiska Partiets arkiv

 11. Pingback: Bokanmälan av Karel Kaplans "I centralkommitténs hemliga arkiv - sanningen om Slanskyprocessen" | Socialistiska Partiets arkiv

 12. Pingback: Rötterna till konflikten mellan Kina och Vietnam | Socialistiska Partiets arkiv

 13. Pingback: Genevéavtalet 1954 - stormaktsbesluten och Vietnam | Socialistiska Partiets arkiv

 14. Pingback: Varthän SKP? | Socialistiska Partiets arkiv

 15. Pingback: Marxism och religion: befrielseteologins utmaning | Socialistiska Partiets arkiv

 16. Pingback: Romantisk och marxistisk utopi | Socialistiska Partiets arkiv

 17. Pingback: Från Hegels "Logik' till Finlandsstationen i Petrograd | Socialistiska Partiets arkiv

Kommentarer är stängda.