Etikettarkiv: Sjukvården inte till salu

Låt inte VD:n sköta vården

Öppet brev till sjukvårdsminister Ylva Johansson av fyra medlemmar i organisationen SITS (Sjukvården inte till salu).

Just nu pågår förhandlingar om den lag som var tänkt att förhindra utförsäljningen av offentliga sjukhus till privata intressen, något som mötts av en välregisserad motkampanj.

För sex år sedan sade Roger Holtback – nu styrelseordförande för det största vårdföretaget Capio AB – att av den totala sjukvårdsbudgeten ”45 miljarder kronor bör bli privat… Så det finns 35 miljarder kronor till att ta bara i Sverige”. Så ser de stora vårdföretagen på sjukvården: ett mål för investeringar och en möjlighet att berika sig.

För oss medborgare gäller det omvända. Vi vill ha väl fungerande vård till rimlig kostnad. Vi i arbetsgruppen Sjukvården inte till salu, SITS, tror att vi har en stark opinion i ryggen när vi kräver att den lag som förbereds skall blir en verklig stopplag som förhindrar att våra sjukhus säljs ut till vinstintressena.

Det du, Ylva Johansson, i höst uttalat om innehållet i det kommande förslaget har gjort oss oroliga. I intervjuer har du sagt att landstingen ska kunna sälja sjukhus och att de som köper dem också ska kunna tjäna pengar på dem. Just det som den nya lagen skulle förhindra.

Sjukvårdsindustrins kampanj för vinst i vården har tyvärr haft en hel del framgång, tack vare de nedskärningar som skett inom sjukvården. I Göteborg tog det börsnoterade Capio (vars huvudägare är det USA-baserade Meryll Lynch) nu i höst över Axess-akuten. Anslagen till denna privatmottagning har ökat samtidigt som flera vårdcentraler i staden stängts. Det finns ett otvetydigt samband mellan nedskärningar i den offentliga vården och privatiseringen. I en presentation av den nya helprivata Järntorgsakuten (där ett läkarbesök kostar 450 kronor), också i Göteborg, heter det att mottagningens tillkomst ”beror på avvecklingen av den offentliga sjukvården. …. Kvar blir ett gapande vårdhål och morgonluft för privata entreprenörer.”

Capio, Carema och övriga skattefinansierade vårdföretag gjorde i fjol rekordvinster på sammanlagt 2,4 miljarder kronor. Det är alltså inga små ideella stiftelser som är på väg in på våra sjukhus. Capio växer genom att köpa upp potentiella konkurrenter.

Vinstdrivna vårdägares engagemang, dikteras av lönsamheten. En första period utan aktieutdelning, vilket i debatten tas upp som en möjlighet, är bara en taktisk åtgärd för att vinna opinion. Capios hemsida talar ett tydligare språk: där kan man följa bolagets aktiekurs i realtid.

\r\n När vården öppnas för marknadskrafterna händer just det ni i socialdepartementet varnar för i promemorian från i somras; att ”en ägare som har vinstutdelningssyfte kan tänkas premiera kortsiktiga mål som hög avkastning i stället för det långsiktiga och svårmätbara målet om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.

Den senare delen av citatet är hämtad ur Hälso- och Sjukvårdslagen, som länge legat till grund för sjukvården i Sverige. Om du, Ylva Johansson, nu är beredd att släppa in vinstintressen i vården i än större grad än i dag, så medverkar du till att denna centrala målsättning undergrävs. Är det regeringens vårdpolitik av 2004?

Efter valet för två år sedan kom regeringen överens med (mp) och (v) om ett 121-punktsprogram. Där står att ”sjukhusen ska inte få överlåtas till företag som drivs med privata vinstintressen”. Står ni fortfarande för detta eller kommer en ny lag att öppna för utförsäljning till koncerner som Capio?

Privata sjukhus vill utföra den vård som ger mest vinst. Personer som kan köpa sig bättre eller snabbare vård blir mer lönsamma ”kunder”. Tycker man det är okej att privatekonomin avgör hur länge man skall gå med en värkande höft eller annan åkomma är väl allt helt i sin ordning. I detta land har vi dock sedan länge svarat nej på den frågan. Med en privatisering av sjukhusen skulle vi ta ett stort steg på den väg där, för att citera din företrädare Lars Engqvist, ”allemansrätten håller på att ersättas av en rikemansrätt”.

Vi kräver därför en lagstiftning som utgår från medborgarnas rättigheter och behov av sjukvård, så som den uttrycks i Hälso- och Sjukvårdslagens portalparagraf om ”god vård på lika villkor”. Inte från företagens behov. Det måste vara en lag som förhindrar all utförsäljning av sjukhus och inte ger några kryphål. Sjukvården är inte till salu! Eller vad säger du, Ylva Johansson?

Björn Rönnblad, Läkare
Elin Sundberg, Jur stud
Cecilia Verdinelli, Redaktör
Lars Henriksson, Metallarbetare
Artikelförfattarna är medlemmar i SITS, Sjukvården Inte Till Salu

Från Aftonbladet 2004-12-06